Remote Learning Monday 3/23/20

On Monday, March 23, 2020, we will begin Remote Learning or Learning from Home. Most all students have received invitations to their classes from their teachers, and some students have already started checking in with their teachers. We will provide more information in the next few days but wanted everyone get an understanding of how this is going to proceed. All students will follow their regular school program, periods 1 through 8, Monday through Friday. If your first period class is ELA, then you begin with that class. Your teacher will also be online at the time. If your fifth period class is lunch, then it’s time to take lunch. Your program, your classes, your classmates, and your teacher, will all be the same, except you will be home, your classmates will be home, and your teacher will be home. Think of it as Academic PlayStation. More information to come, stay tuned…

El lunes 23 de marzo de 2020, comenzaremos el aprendizaje remoto o el aprendizaje desde el hogar. La mayoría de los estudiantes han recibido invitaciones a sus clases de parte de sus maestros, y algunos estudiantes ya han comenzado a registrarse con sus maestros. Proporcionaremos más información en los próximos días, pero quería que todos entendieran cómo va a proceder. Todos los estudiantes seguirán su programa escolar regular, períodos 1 a 8, de lunes a viernes. Si su primera clase es ELA, entonces comienza con esa clase. Tu maestro también estará en línea en ese momento. Si su clase del quinto período es el almuerzo, entonces es hora de almorzar. Su programa, sus clases, sus compañeros de clase y su maestro serán todos iguales, excepto que estarán en casa, sus compañeros de clase estarán en casa y su maestro estará en casa. Piensa en ello como Academic PlayStation. Más información por venir, estad atentos …

2020 সোমবার, 2020 এ, আমরা হোম থেকে রিমোট লার্নিং বা লার্নিং শুরু করব। বেশিরভাগ সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে তাদের ক্লাসে আমন্ত্রণ পেয়েছে এবং কিছু ছাত্র ইতিমধ্যে তাদের শিক্ষকদের সাথে চেক ইন করতে শুরু করেছে। আমরা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও তথ্য সরবরাহ করব তবে সবাই কীভাবে এটি এগিয়ে চলেছে তা বোঝার জন্য চেয়েছিলেন। সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের নিয়মিত স্কুল প্রোগ্রামটি অনুসরণ করবে, সময়কাল 1 থেকে 8, সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে। আপনার প্রথম পিরিয়ড ক্লাসটি যদি এলএ হয় তবে আপনি সেই ক্লাসটি শুরু করেন than আপনার শিক্ষকও তখন অনলাইনে থাকবেন। যদি আপনার পঞ্চম পিরিয়ডের ক্লাসটি মধ্যাহ্নভোজ হয়, তবে মধ্যাহ্নভোজন করার সময় হয়েছে। আপনার প্রোগ্রাম, আপনার ক্লাস, আপনার সহপাঠী এবং আপনার শিক্ষক, সমস্ত একই হবে, আপনার বাড়িটি ছাড়া, আপনার সহপাঠীরা বাড়িতে থাকবেন, এবং আপনার শিক্ষক থাকবেন। এটিকে একাডেমিক প্লেস্টেশন হিসাবে ভাবেন। আরও তথ্য আসতে হবে, সাথে থাকুন …

Lendi, 23 Mas 2020, nou pral kòmanse Aprantisaj Remote oswa Aprantisaj nan Kay. Pifò tout elèv te resevwa envitasyon nan klas yo nan men pwofesè yo, ak kèk elèv yo te deja kòmanse tcheke nan ak pwofesè yo. Nou pral bay plis enfòmasyon nan pwochen jou yo kèk men te vle tout moun jwenn yon konpreyansyon sou ki jan sa a ki pral kontinye. Tout elèv yo ap swiv pwogram regilye lekòl yo, peryòd 1 jiska 8, Lendi jiska vandredi. Si klas premye peryòd ou a se ELA, pase ou kòmanse ak klas sa a. Pwofesè ou a ap sou entènèt tou nan moman an. Si klas senkyèm peryòd ou a se manje midi, Lè sa a, li lè yo pran manje midi. Pwogram ou an, klas ou yo, kamarad klas ou a, ak pwofesè ou a, tout pral menm bagay la tou, eksepte ou yo pral lakay ou, kamarad klas ou yo pral lakay ou, ak pwofesè ou yo pral lakay ou. Panse a li kòm akademik pletasyon. Plis enfòmasyon pou vini, rete sou …
vandredi
Translations of vandredi
NounFrequency
Friday
vandredi

يوم الاثنين 23 مارس 2020 ، سنبدأ التعلم عن بعد أو التعلم من المنزل. تلقى معظم الطلاب دعوات إلى صفوفهم من معلميهم ، وقد بدأ بعض الطلاب بالفعل في التحقق مع معلميهم. سنقدم المزيد من المعلومات في الأيام القليلة القادمة ، لكننا نريد أن يفهم الجميع كيفية سير ذلك. سيتابع جميع الطلاب برنامجهم المدرسي العادي ، الفترات من 1 إلى 8 ، من الاثنين إلى الجمعة. إذا كانت فصلك الدراسي الأول هو ELA ، فأنت تبدأ بهذا الفصل. سيكون معلمك أيضًا على الإنترنت في ذلك الوقت. إذا كان الفصل الخامس هو الغداء ، فقد حان الوقت لتناول الغداء. سيكون كل من برنامجك ودروسك وزملائك ومعلمك كما هو ، فيما عدا أن تكون في المنزل ، وسيكون زملائك في المنزل ، وسيكون معلمك في المنزل. فكر في الأمر على أنه بلاي ستيشن أكاديمي. المزيد من المعلومات في المستقبل ، ترقبوا …